13/01/2018, 08:16

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ? ...

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?

Trả lời:

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là vi-rút viêm gan A (hepatitis A virus). 

0