13/01/2018, 08:16

Trò chơi: "HIV không lây qua..."

Trò chơi: "HIV không lây qua..." ...

Trò chơi: "HIV không lây qua..."

Trả lời:

HIV không lây qua:

Bơi ở hồ bơi công cộng.

Bị muỗi đốt.

Cầm tay.

Ngồi học cùng bàn.

Khoác vai.

Dùng chung khăn tắm.

Mặc chung quần áo.

Ngồi cạnh.

Nói chuyện an ủi bệnh nhân AIDS.

Uống chung li nước.

Ăn cơm cùng mâm.

Dùng cầu tiêu công cộng

0