12/01/2018, 17:40

Luyện tập bài Con hổ có nghĩa trang 141 SGK Ngữ Văn 6

Luyện tập bài Con hổ có nghĩa trang 141 SGK Ngữ Văn 6 Em hãy kể về một con chó có nghĩa. ...

Luyện tập bài Con hổ có nghĩa trang 141 SGK Ngữ Văn 6

Em hãy kể về một con chó có nghĩa.

Kể về một con chó có nghĩa.

Có thể kể theo cốt truyện sau đây:

-   Giới thiệu về con chó (tên con chó, nó được bô mẹ em mua về hay ai mang cho hoặc nó là con chó của ai mà em được biết chẳng hạn,..).

-  Kể về hành động “có nghĩa” của con chó mà em từng được chứng kiên hoặc nghe kể lại. Ví dụ:

+ Cứu cô (cậu chủ) khỏi bọn bắt cóc trẻ em.

+ Bảo vệ tài sản gia đình...

-  Suy nghĩ về tình cảm của những con vật đang sông à quanh ta.

Tham khảo thêm đoạn Con chó Bấc cứu chủ và Con chó Bấc ở Sách giáo khoa lớp 9 trích Tiếng gọi nơi hoang dã, của Jack London.

0