13/01/2018, 15:36

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 110

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 110 Bài 1 (trang 110 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm; b) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 1/3 m cà chiều cao 1/4 m ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 110


Bài 1 (trang 110 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm;

b) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 1/3 m cà chiều cao 1/4 m

Lời giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích toàn phần là:

1440 + (25 x 15) x2 = 2190 (dm2)

Đáp số: 1440dm2 và 2190dm2

Đáp số: 17/30 m2 và 1,1 m2

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 5) Luyện tập: Một cái thùng không nắp hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét mặt sơn là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

Đổi đơn vị: 1,5m = 15dm; 0,6m = 6dm

Diện tích xung quanh của thùng là:

(15 +6 ) x 2 x 8 = 336 (dm2)

Diện tích quét sơn là:

336 + (15 x 6) = 426 (dm2) hay 4,26 m2

Đáp số: 4,26 m2

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 5) Luyện tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp bằng nhau

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp không bằng nhau

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp bằng nhau

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp không bằng nhau

Lời giải:

Suy nghĩ: tuy một hình đặt nằm, một hình đặt đứng nhưng hai hình hộp chữ nhật đó đều có ba kích thước là 2,5dm; 1,5dm; và 1,2dm. Vậy diện tích toàn phần của chúng bằng nhau, còn diện tích xung quanh thì khác nhau.

(a) Và (d) đúng

(b) Và (c) sai.

Từ khóa tìm kiếm:

  • giải bài tập toán trang 110 lớp 5
  • huond dan hoc toan 5 tap 1a trang 110

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
  • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169
  • Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 113
  • Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật
0