13/01/2018, 15:35

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình lập phương

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình lập phương Bài 1 (trang 122 SGK Toán 5): Viết số đo thích hợp vào ô trống: Lời giải: Tính ra nháp rồi điền kết quả vào bảng. chẳng hạn, ở cột cuối: Diện tích một mặt là: 600: 6 = 100 (dm 2 ) Vì 100 = 10 x 10 nên ...

Giải Toán lớp 5 Thể tích hình lập phương


Bài 1 (trang 122 SGK Toán 5): Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Tính ra nháp rồi điền kết quả vào bảng. chẳng hạn, ở cột cuối:

Diện tích một mặt là:

600: 6 = 100 (dm2)

Vì 100 = 10 x 10 nên cạnh hình lập phương dài 10dm

Thể tích hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000(dm3) hay 1m3.

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 5): Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. mỗi đề – xi – mét khối kim loại cân nặng 15kg. Hỏi khổi kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Lời giải:

Thể tích khối kim loại đó là:

0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (3)

0,421875 3 = 421,875d3

Khối kim loại đó cân nặng:

15 x 421, 875 = 6328,125 (kg)

Đáp số: 6328,125kg

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 5): Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật

b) Thể tích hình lập phương

Lời giải:

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 141
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 89
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94
  • Giải Toán lớp 5 Giới thiệu biểu đồ hình quạt
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 95
  • Giải Toán lớp 3 bài Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 5 Mét khối
0