13/01/2018, 15:36

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100 Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích hình tròn có bán kính r: a) 6cm; b) 0,35dm. Lời giải: a) Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm 2 ). b) Diện tích hình tròn là: 0,25 x 0,35 x 3,14 ...

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 100


Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) 6cm;

b) 0,35dm.

Lời giải:

a) Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2).

b) Diện tích hình tròn là: 0,25 x 0,35 x 3,14 = 0,3846 (dm2).

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Lời giải:

– Muốn tính diện tích hình tròn ta cần biết bán kính của nó.

– Muốn tính bán kính hình tròn ta lấy chu vi chia có 6,28.

Bán kính hình tròn dài:

6,28: 6,28 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2.

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5) Luyện tập: Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Lời giải:

– Muốn tính diện tích thành giếng ta lấy diện tich hình tròn lớn trừ diện tích hình tròn nhỏ. Diện tích hình tròn nhỏ tính được vì đã biết bán kính của nó.

– Muốn tính diện tích hình tròn lớn ta cần biết bán kính hình tròn lớn.

– Muốn tính bán kính hình tròn lớn ta lấy bán kính miệng giếng cộng bề rộng miệng giếng.

Bán kính hình tròn lớn dài:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)

Diện tích miệng giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m2)

Diện tích thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2)

Từ khóa tìm kiếm:

 • toan lop 5 trang 100 luyen tap
 • toan lop 5 bai luyen tap trang 100
 • Toán lớp 5 luyện tập trang 100
 • giai luon bai tap toan bai luyen tap chung trang:100
 • giai toan lop 5 bai 2 trang 100

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 89
 • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 169
 • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 143
 • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 112
 • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
 • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 100
0