05/02/2018, 10:24

Địa lý 10: Tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải nước ta Bài 36

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 10 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta trong những năm 2003 theo bảng số liệu sau đây? Từ những kiến thưc trên thực tế chúng ta có thể đưa ra nhạn định rằng các loại phương tiện giao ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 10 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta trong những năm 2003 theo bảng số liệu sau đây? Từ những kiến thưc trên thực tế chúng ta có thể đưa ra nhạn định rằng các loại phương tiện giao thông đều được các nhà chế tạo vời công suất khác nhau để phù hợp với loại hình vận chuyển. Mỗi ngày hàng hóa được sản xuất ra không chỉ để phục vụ cho người dân địa phương mà còn phục vụ để xuát khẩu ra các khu vực khác việc vận chuyển đó được thực hiện trên từng loại vận tải và từng loại đường nên công suất vận chuyển khác nhau. Để biết được cụ thể tốc độ vận chuiyeern của từng tuyến đường chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 10 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta trong những năm 2003 theo bảng số liệu sau đây? Câu hỏi 10 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10 Trả lời: Cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vạn tải ở nước ta trong những năm 2003 là: Từ bảng số liệu trên ta có thể tính được cư li vận chuyển trung bình như sau: Từ đó cho ta thấy đường hàng không có thể vận chuyển hàng hóa đi xa nhất tới 2348,9km đường ô tô có cự li vận chuyển trung bình thấp nhất chỉ đạt 53,5km. Xem thêm: Địa lý 10: Dựa vào sơ đồ trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của ngành dịch vụ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 10 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta trong những năm 2003 theo bảng số liệu sau đây?

Từ những kiến thưc trên thực tế chúng ta có thể đưa ra nhạn định rằng các loại phương tiện giao thông đều được các nhà chế tạo vời công suất khác nhau để phù hợp với loại hình vận chuyển. Mỗi ngày hàng hóa được sản xuất ra không chỉ để phục vụ cho người dân địa phương mà còn phục vụ để xuát khẩu ra các khu vực khác việc vận chuyển đó được thực hiện trên từng loại vận tải và từng loại đường nên công suất vận chuyển khác nhau. Để biết được cụ thể tốc độ vận chuiyeern của từng tuyến đường chúng ta hãy cùng với Vforum trả lời câu hỏi 10 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10: Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta trong những năm 2003 theo bảng số liệu sau đây?

Câu hỏi 10 bài 36 SGK trang 141 địa lí 10
Trả lời:


Cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vạn tải ở nước ta trong những năm 2003 là:
Từ bảng số liệu trên ta có thể tính được cư li vận chuyển trung bình như sau:

Từ đó cho ta thấy đường hàng không có thể vận chuyển hàng hóa đi xa nhất tới 2348,9km đường ô tô có cự li vận chuyển trung bình thấp nhất chỉ đạt 53,5km.

Xem thêm:
0