05/02/2018, 10:15

Địa lý 10: Phân tích, cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp Bài 31 SGK

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 120 Địa lý 10: Phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp? Như các em đã biết mỗi ngành sản xuất đều có sự tác động không ngừng của các yếu tố xung quanh. Để tạo ra một sản phẩm tốt đạt tiêu chuẩn về chất lượng và ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 120 Địa lý 10: Phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp? Như các em đã biết mỗi ngành sản xuất đều có sự tác động không ngừng của các yếu tố xung quanh. Để tạo ra một sản phẩm tốt đạt tiêu chuẩn về chất lượng và số lượng đảm bảo cho tiêu dùng thì cần phải có những tác động phù hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Riêng trong công nghiệp các quá trình tác động touws quá trình sản xuất và sự phân bố như thế nào từ những kiến thức đã học các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 120 Địa lý 10 sau đây: Phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây. Câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 120 Địa lý 10 Trả lời: Ảnh hưởng của các nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp như sau: Trong công nghiệp có rất nhiều các yếu tố tác động đến quá trình phân bố của nó. Yếu tố về vị trí thì tại những nơi có vị trí Địa lý kinh tế thuận lợi, địa hình bằng phẳng sẽ tập trung nhiều nhà máy công ty sản xuất công nghiệp hơn vì địa hình tốt thì cơ sở hạ tầng xây dựng dễ dàng hơn những nơi có địa hình cao. Các trung tâm công nghiệp lớn tại các thành phố lớn thì sẽ tập trung nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất công nghiệp hơn. Về tài nguyên thì trong sản xuất công nghiệp khai thác chủ yếu là các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, tài nguyên đất vì vậy công nghiệp thường được phân bố tạp trung tại các khu vực chức nguồn tài nguyên đó để thuận lợi cho việc phát triển khai thác và chế biến các loại sản phẩm. Nguồn lao động cũng là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự phân bố công nghiệp. Công nghiệp sử dụng máy móc thiết bị hiện đại bên cạnh đó còn có nguồn lao động thật hùng mạnh và có kinh nghiệm trong sản xuất. Nếu như các khu công ngiệp xây dựng trên các khu vực ít dân, dân cư thưa thớt thì tỉ lệ sản phẩm sẽ thấp do thiếu lao động nên phân bố tại các vùng này là rất ít và dường như không có. Xem thêm: Địa lý 10: Chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân Bài 31 SGK trang 120

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 120 Địa lý 10: Phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp?
Như các em đã biết mỗi ngành sản xuất đều có sự tác động không ngừng của các yếu tố xung quanh. Để tạo ra một sản phẩm tốt đạt tiêu chuẩn về chất lượng và số lượng đảm bảo cho tiêu dùng thì cần phải có những tác động phù hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài. Riêng trong công nghiệp các quá trình tác động touws quá trình sản xuất và sự phân bố như thế nào từ những kiến thức đã học các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 120 Địa lý 10 sau đây: Phân tích và cho ví dụ về ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp? Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 4 bài 31 SGK trang 120 Địa lý 10
Trả lời:

Ảnh hưởng của các nhân tố đối với sự phân bố công nghiệp như sau:
  • Trong công nghiệp có rất nhiều các yếu tố tác động đến quá trình phân bố của nó. Yếu tố về vị trí thì tại những nơi có vị trí Địa lý kinh tế thuận lợi, địa hình bằng phẳng sẽ tập trung nhiều nhà máy công ty sản xuất công nghiệp hơn vì địa hình tốt thì cơ sở hạ tầng xây dựng dễ dàng hơn những nơi có địa hình cao. Các trung tâm công nghiệp lớn tại các thành phố lớn thì sẽ tập trung nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất công nghiệp hơn.
  • Về tài nguyên thì trong sản xuất công nghiệp khai thác chủ yếu là các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, tài nguyên đất vì vậy công nghiệp thường được phân bố tạp trung tại các khu vực chức nguồn tài nguyên đó để thuận lợi cho việc phát triển khai thác và chế biến các loại sản phẩm.
  • Nguồn lao động cũng là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự phân bố công nghiệp. Công nghiệp sử dụng máy móc thiết bị hiện đại bên cạnh đó còn có nguồn lao động thật hùng mạnh và có kinh nghiệm trong sản xuất. Nếu như các khu công ngiệp xây dựng trên các khu vực ít dân, dân cư thưa thớt thì tỉ lệ sản phẩm sẽ thấp do thiếu lao động nên phân bố tại các vùng này là rất ít và dường như không có.

Xem thêm:
0