13/01/2018, 21:28

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Lê Hồng 2016 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Lê Hồng 2016 có đáp án Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Sinh Học – THCS Lê Hồng: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển? PHÒNG GD & ĐT CHỢ LÁCH TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN: SINH HỌC – ...

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh lớp 7 trường THCS Lê Hồng 2016 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Sinh Học – THCS Lê Hồng: Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

PHÒNG GD & ĐT CHỢ LÁCH

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: SINH HỌC – LỚP 7

1(2,5đ)

a. Đặc điểm chung của ngành chân khớp.

b. Dựa vào đặc điểm nào để người ta đặt tên cho ngành?

2(4đ) 

a. Trình bày vòng đời của giun đũa.

b. Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người?

3(2,5đ)

a. Kể tên và nêu tác hại của một số thân mềm.

b. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa gì đối với môi trường nước?

4 (1đ)  Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN SINH – LỚP 7

Câu

Nội dung

Điểm

1Đặc điểm chung của ngành chân khớp.

-Phần phụ chân khớp phân đốt. Các đốt khớp động  với nhau làm phần phụ rất linh hoạt.

-Có vỏ kitin vừa che chở bên ngoài, vừa làm chỗ bám cho cơ.Do đó có chức năng như xương,gọi là bộ xương ngoài.

-Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.

*Dựa vào đặc điểm :chúng có phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.

 

 

(0,75đ)

 

(0,75đ)

(0,5đ)

 

(0,5đ)

 

2

 

(4đ)

 

Vòng đời của giun đũa:

Trứng theo phân ra ngoài gặp ẩm và thoáng khí , phát triển thành dạng ấu trùng trong trứng. Người ăn phải thức ăn có trứng giun sẽ bị nhiễm giun.

Trứng theo phân ra ngoài gặp ẩm và thoáng khí , phát triển thành dạng ấu trùng trong trứng. Người ăn phải thức ăn có trứng giun sẽ bị nhiễm giun.

Khi giun vào ruột non, ấu trùng chui ra, vào máu, đi qua gan, tim, phổi rồi lại về ruột non lần thứ 2 mới chính thức kí sinh ở đó.

* Các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người:

– Vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi

– Rửa sạch tay trước khi ăn

– Tẩy giun định kì 1 -2 lần trong 1 năm

– Ăn rau sống phải rửa kĩ bằng nước muối hoặc thuốc tím

 

 

 

(1đ)

 

 

 

(1đ)

 

 

 

(0.5đ)

(0.5đ)

(0.5đ)

(0.5đ)

3

 

2,5đ

a.

VD: – Ốc sên: hại cây trồng nông nghiệp.

– Ốc đĩa, ốc mút : là trung gian truyền bệnh giun sán…..

– Hà biển, hà sông đục tàu thuyền và các công trình bằng gỗ…

b. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa đối với môi trường nước là:

Nhờ cơ chế lọc vụn hữu cơ,ĐVNS có trong nước làm thức ăn  khoảng 40 l nước/ngày đã góp phần làm  trong lành nguồn nước bằng cơ chế sinh học không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.

 

 

(0,5đ)

(0,5đ)

 

(0,5đ)

 

 

(1,0đ)

 

4

 

(1đ)

Ở sâu bọ hệ tuần hoàn chỉ giữ vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi tế bào. Còn hệ thống ống khí lại phân bố rộng đảm bảo sự trao đổi khí đến các tế bào của cơ thể. Do đó hệ thống ống khí phát triển hơn hệ tuần hoàn. 

 

(1đ)

0