Thông tin liên hệ
Câu hỏi của Thảo Cute

Tóm tắt mẩu truyện sau:

Tóm tắt mẩu truyện sau: Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới- người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông lão khoe: “Không biết ai đã để ...

Thảo Cute viết 18:56 ngày 01/09/2021 chỉnh sửa
1