13/01/2018, 08:36

Câu 4 trang 168 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 4 trang 168 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Một động cơ không đồng bộ ...

Câu 4 trang 168 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một động cơ không đồng bộ

Bài 4. Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha có điện áp pha là (220) V. Công suất điện của động cơ là (5,7) kW; hệ số công suất của động cơ là (0,85). Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ.                 

Giải

Động cơ mắc hình sao có UP= 220(V) với tổng công suất là (5,7) KW, (cos varphi = 0,85.)

Công suất của mỗi cuộn dây của động cơ là: (P = {{5,7} over 3} = 1,9KW = 1900(W))

Ta có (P = UIcos varphi Rightarrow I = {P over {Ucos varphi }} = {{1900} over {220.0,85}}approx 10,2(A))

Vậy cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là (10,2) (A).          

soanbailop6.com

0