13/01/2018, 08:36

Câu 1 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 1 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Hiện tượng tán sắc xảy ra ...

Câu 1 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hiện tượng tán sắc xảy ra

Bài 1. Hiện tượng tán sắc xảy ra

A. Chỉ với lăng kính thuỷ tinh.

B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng.

C. Ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau.

D. Ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng, với chân không (hoặc không khí).

Giải

Hiện tượng tán sắc xảy ra ở mặt phân cách của hai môi trường chiết quang khác nhau.

Chọn đáp án C.

soanbailop6.com

0