13/01/2018, 08:36

Câu 2 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Câu 2 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao Một chùm ánh sáng đơn sắc ...

Câu 2 trang 189 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một chùm ánh sáng đơn sắc

Bài 2. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thuỷ tinh, thì

A. Không bị lệch và không đổi màu.               

B. Chỉ đổi màu mà không bị lệch.

C. Chỉ bị lệch mà không đổi màu.                  

D. Vừa bị lệch, vừa bị đổi màu.

Giải

Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thuỷ tinh thì chỉ bị lệch phương truyền không đổi màu.

Chọn đáp án C.

soanbailop6.com

0