13/01/2018, 08:35

Câu 2 trang 182 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Câu 2 trang 182 SGK Vật lý 12 Nâng cao Trong phương án 2 ...

Câu 2 trang 182 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Trong phương án 2

Bài 2. Trong phương án 2, nếu ampe kế không phải là lí tưởng thì sẽ gây ra sai lệch cho

A. Trị số của L.                             B. Trị số của R.

C. Trị số của C.                             D. Cả ba trị số trên.

Giải

Chọn đáp án B.

soanbailop6.com

0