Câu 2 trang 87 SGK Công nghệ 12

Câu 2 trang 87 SGK Công nghệ 12 Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào? ...

Câu 2 trang 87 SGK Công nghệ 12

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Trả lời:

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.

+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.

+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.

0