Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 12

Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 12 Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh. ...

Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 12

Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Trả lời:

Chức năng: Điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng cao tần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.

Nguyên lí làm việc: Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.

Điôt Đ tách sóng xoay chiều thành sóng một chiều, tụ lọc bỏ thành phần tần số cao và  giữ lại đường bao có tần số thấp là âm tần.

0