Câu 2 trang 61 SGK Công nghệ 12

Câu 2 trang 61 SGK Công nghệ 12 Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu. ...

Câu 2 trang 61 SGK Công nghệ 12

Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.

Vẽ sơ đồ khối và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.

Trả lời:

+ Sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu :

-Khối nhận lệnh.

-Khối xử lí.

-Khối khuếch đại.

-Khối chấp hành.

+ Nguyên lí chung :

-Sau khi nhận lệnh báo từ cảm biến, mạch điều khiển xử lí tín hiệu đã nhận, điều chế theo một nguyên tắc nào đó.

-Sau khi xử lí xong, tín hiệu được khuếch đại đến công suất cần thiết và đưa đến khối chấp hành.

-Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng chuông, đèn, hàng chữ nổi và chấp hành lệnh.

0