Câu 3 trang 81 SGK Công nghệ 12

Câu 3 trang 81 SGK Công nghệ 12 Làm thế nào để có được màu tự nhiên trên màn hình màu? ...

Câu 3 trang 81 SGK Công nghệ 12

Làm thế nào để có được màu tự nhiên trên màn hình màu?

Làm thế nào để có được màu tự nhiên trên màn hình màu?

Trả lời:

Khi pha trộn 3 màu: đỏ, lục, lam theo một tỉ lệ hợp lí, ta được màu tự nhiện trên màn hình màu.

0