13/01/2018, 08:15

Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ?

Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ? ...

Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì ?

a) Vi khuẩn.                                       b) Vi-rút.

Trả lời:

Chọn b: Vi-rút

0