11/01/2018, 13:58

Bài 14 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bài 14 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì? ...

Bài 14 - Trang 11 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

14. Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

Hướng dẫn : Có công mài sắt có ngày nên kim.

0