Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

8 Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" của La Quán Trung

La Quán Trung (1330-1400) lớn lên vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh, là người chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử và cũng là người đầu tiên có đóng góp xuất sắc cho trường phái tiểu thuyết lịch sử thời Minh – Thanh ở Trung Quốc. La Quán Trung căn cứ vào lịch sử, truyện kịch dân gian để viết "Tam quốc diễn nghĩa" ra đời vào đầu thời Minh (1368 – 1644), gồm 120 hồi. Đoạn trích "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" thuộc hồi thứ 21 đã ngợi ca Lưu Bị - một con người khiêm nhường, thận trọng, kín đáo, khôn ngoan. Diễn biến đoạn trích như thế nào, điều gì hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc, mời các bạn tham khảo một số bài văn phân tích "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" mà Toplist đã tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 1. Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 2. Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 3. Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 4. Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 5. Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 6. Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 7. Bài phân tích tác phẩm "Tào Tháo uống rượu luận anh hùng" số 8.