Hồng Quyên

225 chủ đề

2179 bài viết

8 Bài phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng trong "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" của V.Huy-gô

Vích-to Huy-gô (1802 - 1885) là nhà văn thiên tài của nước Pháp, danh nhân văn hóa nhân loại, luôn hoạt động động vì sự tiến bộ của con người. "Những người khốn khổ" là tác phẩm đồ sộ và nổi tiếng nhất của ông. Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" nằm ở cuối phần thứ nhất (Phăng-tin). Vì cứu một nạn nhân bị Gia-ve bắt oan, Giăng Van-giăng phải tự thú và Ma-đơ-len chỉ là tên giả. Bởi vậy ông từ giã Phăng-tin trong khi nàng chưa biết sự thật về ông thị trưởng và con gái mình. Đoạn trích thể hiện nổi bật những đặc trưng của chủ nghĩa lãng mạn. Trong những đặc trưng ấy, việc xây dựng nên hai nhân vật đối lập là một trong những dấu hiệu quan trọng. Giăng Van-giăng được lí tưởng hóa, tuyệt đối hóa như một anh hùng, đối lập với cường quyền. Còn ở tuyến bên kia, Gia-ve lại là một kẻ đại ác. Mời các bạn tham khảo một số bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng mà Toplist đã tổng hợp trong bài vieert dưới đây,

Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 1. Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 2. Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 3. Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 4. Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 5. Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 6. Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 7. Bài văn phân tích nhân vật Giăng Văn-giăng số 8.