Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại....

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. Gợi ý làm bài: – Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để ...

Bài 15. Chính sách đối ngoại – Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11. Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Gợi ý làm bài:

–         Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

–         Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội.


Mariazic1

0 chủ đề

23882 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0