25/04/2018, 22:51

Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 4 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì? Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì? Gợi ý làm bài: – Đổi mới cơ chế ...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 4 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

Gợi ý làm bài:

–         Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới, huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

–         Tạo thị trường cho khoa học công nghệ. Để có thị trường khoa học và công nghệ, nước ta phải tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhân tài.

–         Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tăng cường cơ sở vật chất – kĩ thuật; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

–         Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới.

van vinh thang

0 chủ đề

23876 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0