Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 8 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ ...

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa – Câu 8 trang 109 SGK GDCD lớp 11. Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Gợi ý làm bài:

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

–         Tôn sư trọng đạo

–         Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

–         Đi thưa, về gửi

–         Trên kính, dưới nhường

–         Tiên học lễ, hậu học văn

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

huynh hao

0 chủ đề

23969 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0