12/01/2018, 11:27

Thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật các thế kỉ XVI - XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

Thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật các thế kỉ XVI - XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó. Các thành tựu khoa học - kĩ thuật ở các thế kỉ XVI - XVIII . ...

Thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật các thế kỉ XVI - XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

Các thành tựu khoa học - kĩ thuật ở các thế kỉ XVI - XVIII .

Các thành tựu khoa học - kĩ thuật ở các thế kỉ XVI - XVIII :

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Sử học

Bên cạnh các bộ sử cửa nhà nước, xuất hiện nhiểu bộ sử của tư nhân như Ô châu cận lục, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục...

Địa lí

Có tập bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư

Quân sự

Có tập Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ

Triết học

Có mội số bài thơ, tập sách của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn

Y học

Có bộ sách y dược của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Kĩ thuật

Biết dùng súng đại bác theo kiểu phương Tây, đóng thuyền chiến, xây thành lũy

 —    Nhận xét :

+ Những thành tựu khoa học đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực hơn các thế kỉ trước, có nhiều tác phẩm có giá trị.

+ Do những hạn chế về quan niệm và giáo dục đương thời đã làm cho khoa học tự nhiên không có điều kiện phát triển. Trong lĩnh vực kĩ thuật, việc ứng dụng những thành tựu từ bên ngoài cũng chủ yếu dừng lại ở việc chế tạo thử chứ chưa phát triển.

0