12/01/2018, 11:27

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 99 Địa lí 10-

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 99 Địa lí 10- Dựa vào sơ đồ trên, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế? ...

Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 99 Địa lí 10-

Dựa vào sơ đồ trên, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Dựa vào sơ đồ trên, em hãy nêu các nguồn lực phát triển kinh tế?

Hướng dẫn giải:

Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực như sau:
- VỊ trí địa lí: tự nhiên, kinh lê. chính trị, giao thông.
- Tự nhiên: đấu khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản.
- Kinh tế - xã hội: dân số và nguồn lao động, vốn, thị trường, khoa học - kĩ thuật và công nghệ, chính sách và xu thế phát triển.

0