13/01/2018, 08:18

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ?

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ? ...

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ?

Kể tên một số nguồn năng lượng khác có thể thay thế chúng.

Trả lời:

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên không phải là các nguồn năng lượng vô tận. Khi khai thác quá mức sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên.

Một số nguồn năng lượng khác có thể thay thế chúng: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, năng lượng hạt nhân,...

0