13/01/2018, 08:18

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ? ...

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Trả lời:

Xăng dầu được sử dụng chủ yếu trong việc vận hành máy móc, phương tiện đi lại.

0