13/01/2018, 08:18

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ? ...

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Trả lời:

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở Biển Đông

0