13/01/2018, 08:18

Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu?

Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu? ...

Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu?

 

Trả lời:

Có nhiều loại khí đốt : các loại khí đốt tự nhiên được khai thác từ mỏ ; khí sinh học (bi-ô-ga) được tạo ra trong các bể chứa có ủ chất thải, mùn, rác, phân súc vật 

0