Perk up nghĩa là gì?

Perk up dùng để chỉ việc để trở thành hoặc để làm cho ai đó trở nên vui vẻ hơn hoặc sống động, đặc biệt là sau khi họ đã bị ốm, bị bệnh hay buồn. Perk up còn được dùng để chỉ việc cải thiện làm cho cái gì đó thú vị, hấp dẫn hơn. Ngoài ra, Perk up còn được dùng để tăng giá trị của một ...

Perk up dùng để chỉ việc để trở thành hoặc để làm cho ai đó trở nên vui vẻ hơn hoặc sống động, đặc biệt là sau khi họ đã bị ốm, bị bệnh hay buồn.

Perk up còn được dùng để chỉ việc cải thiện làm cho cái gì đó thú vị, hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, Perk up còn được dùng để tăng giá trị của một cái gì đó.

Ví dụ:

  • My grandmother soon perked up when her friends arrived. (Bà tôi nhanh chóng vui vẻ khi bạn bè của bà đến.)
  • The house price perked up after he had gone away. (Giá nhà đã tăng lên sau khi ông ta ra đi.)
  • He perked up after a nap. (Anh ta vui vẻ lại sau một giấc ngủ ngắn.)
  • I’ll soon perk up. (Tôi sẽ sớm vui vẻ lại).
  • She needs a red scarf to perk up that white suit. (Cô ấy cần một chiếc khăn màu đỏ để làm cho bộ đồ trắng đó trở nên hấp dẫn hơn).
0