Ngoại ngữ

Bị mất căn bản tiếng anh nên học anh văn ở đâu đây cả nhà?

Bị mất căn bản tiếng anh nên học anh văn ở đâu đây cả nhà? 

Hạ Thảo viết 09:45 ngày 02/08/2019

Học anh văn thiếu nhi, anh văn thiếu niên ở đâu tốt nhất Sài Gòn?

Mình đang tìm trường anh văn cho hai đứa con, đứa lớn năm rồi bị thi lại môn tiếng anh, cả nhà lo quá nên tìm trường học anh văn thiếu niên cho đứa lớn sẵn đăng kí cho đứa nhỏ học anh văn thiếu nhi luôn để cháu có nền ...

Hạ Thảo viết 11:19 ngày 29/06/2019

Quận 7 học anh văn thiếu niên ở đâu có luyện đề, giải đề tiếng anh lớp 9 luôn ha cả nhà?

Quận 7 học anh văn thiếu niên ở đâu có luyện đề, giải đề tiếng anh lớp 9 luôn ha cả nhà? Con gái lớn của mình năm rồi thi lại môn tiếng anh, năm nay cháu lên lớp 9 nên cả nhà rất lo sợ cháu bị rớt môn tiếng ...

Hạ Thảo viết 11:11 ngày 29/06/2019
1