04/06/2017, 23:26

Nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch (Dàn ý)

Dàn ý nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch a. Mở bài - Cuộc sống sẽ không tồn tại nếu không có nước - Con người đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên đó là nước sạch b. Thân bài - Thế nào là nước sạch: Là nguồn nước có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày của con ...

Dàn ý nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch

a. Mở bài
- Cuộc sống sẽ không tồn tại nếu không có nước
- Con người đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên đó là nước sạch

b. Thân bài
- Thế nào là nước sạch: Là nguồn nước có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày của con người và sản xuất của con người 
- Vai trò của nước đối với sự sống 
+ Là thành phần chủ yếu của con người và động vật 
+ Là yếu tố không thể thiếu cho sinh hoạt hàng ngày cho sản xuất của con người 
- Thực trạng nguồn nước sạch đang bị ô nhiễm, đang ngày càng vơi cạn 
+ Do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt môi trường bị mất cân bằng sinh thái…
+ Sông hồ bị ô nhiễm nặng, hạn hán tăng và kéo dài,…
- Hậu quả nghiêm trọng của nguồn nước sạch dần cạn kiệt 
+ Ảnh hưởng đến sức khỏe của con người: Suy nhược do thiếu nước,…
+ Ảnh hưởng tới sản xuất: Hạn hán, mất mùa, thiếu nước tưới,…
- Giải pháp 
+ Trước mắt: Tiết kiệm nước sạch, giữ gìn vệ sinh 
+ Lâu dài
. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vê môi trường
. Trồng rừng, giữ nguyên nguồn nước 

c. Kết bài 
- Cạn kiệt nước có thể là thảm họa cho cuộc sống 
- Trách nhiệm của mỗi người

0