14/01/2018, 01:02

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh là mẫu tài liệu đã được VnDoc.com sưu tầm gửi đến các bạn tham khảo, nghiên cứu áp dụng với trường hợp thực tế của công ty, doanh nghiệp ...

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh

 là mẫu tài liệu đã được VnDoc.com sưu tầm gửi đến các bạn tham khảo, nghiên cứu áp dụng với trường hợp thực tế của công ty, doanh nghiệp mình. Mẫu đơn gồm các thông tin như ngày báo giá, số lượng, đơn giá, tổng tiền, ngày hết hiệu lực báo giá....

Bản kế hoạch kinh doanh

Mẫu biên bản giao hàng hóa

Biên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Nội dung mẫu đơn yêu cầu báo giá như sau:


Nội dung mẫu yêu cầu báo giá tiếng anh - Price Quote Request

Mời các bạn tham khảo Price Quote Request:

 Mẫu yêu cầu báo giá - Price Quote Request

Ngày: ..................................................

Terms/Conditions ...................................

Quotation #: .........................................

Requested By ........................................

Price Quote Expires On ........................

.............................................................

Part #

Chi tiết 

Số lượng

Giá 

Total

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Total  

Authorized Signature

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số tài liệu liên quan khác như:

Mẫu đơn đặt hàng

Mẫu thẻ đặt hàng - Tiếng Anh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

0