13/01/2018, 21:50

Kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9 về căn bậc hai, bậc 3 (Chương 1 Đại 9)

Kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9 về căn bậc hai, bậc 3 (Chương 1 Đại 9) Kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9 về căn bậc hai, bậc 3 (Chương 1 Đại số 9) trường THCS Chu Văn An: Nội dung chương 1 là các kiến thức, bài tập về Căn bậc ba, Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa ...

Kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9 về căn bậc hai, bậc 3 (Chương 1 Đại 9)

Kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 9 về căn bậc hai, bậc 3 (Chương 1 Đại số 9) trường THCS Chu Văn An: Nội dung chương 1 là các kiến thức, bài tập về Căn bậc ba, Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai,  Bảng Căn bậc hai,  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương …

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN LỚP 9

NĂM HỌC: 2014 – 2015

Bài số 1

 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1 ( 1 điểm):

Với giá trị nào của x thì căn thức √(3-2x) = 0 có nghĩa.

Câu 2 ( 4 điểm):

Tính giá trị biểu thức

tinh gia tri bieu thuc can hai can ba

Câu 3 (4 điểm):

1) Rút gọn biểu thức:

rut gon bieu thuc chua can

2) Tìm x biết:

bai toan tim x chua can

Câu 4 ( 1 điểm):

Cho 3 số thực dương  a, b, c thỏa mãn a>c, b>c . Chứng minh:chung minh can bac 2


Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 (căn bậc hai, bậc 3 ) môn Toán lớp 9

Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 1,2Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 1,2Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 3Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 3Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 4Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 4
0