13/01/2018, 21:49

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Văn lớp 9 – Trường THCS Quỳnh Lập

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Văn lớp 9 – Trường THCS Quỳnh Lập Đề khảo sát chất lượng đầu năm Văn lớp 9 – Trường THCS Quỳnh Lập. Thời gian làm bài 90 phút. TRƯỜNG THCS QUỲNH LẬP KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học: 2014 – 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: Ngữ văn ...

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Văn lớp 9 – Trường THCS Quỳnh Lập

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Văn lớp 9 – Trường THCS Quỳnh Lập. Thời gian làm bài 90 phút.

TRƯỜNG THCS QUỲNH LẬPKỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Năm  học: 2014 – 2015

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn thi:  Ngữ văn 9

Thời gian làm bài: 90 phỳt

 1.( 2.0 điểm):

Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này liên quan đến phương châm hội thoại nào?

a) Có một thốt ra mười.

b) Hứa hươu hứa vượn.

2.( 3.0 điểm):  Nêu những biểu hiện về vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản” Phong cách Hồ Chí Minh” của Lê Anh Trà.

3.(5.0 điểm):  Em hãy giới thiệu danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử ở quê em?

—— Hết —–

PHềNG GD&ĐT HOÀNG MAIĐÁP ÁN THI KSCL ĐẦU NĂM
TRƯỜNG THCS QUỲNH LẬPNăm học 2014-2015

  Môn thi: Ngữ Văn 9

1

0