13/01/2018, 10:38

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12 Bài 1 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(-2; 1; -1) a)Chứng minh A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện. b)Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD c)Tính độ dại đường cao của ...

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12


Bài 1 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(-2; 1; -1)

a)Chứng minh A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

b)Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD

c)Tính độ dại đường cao của hình chóp A.BCD

Lời giải:

Bài 2 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho mặt cầu (S) có đường kính là AB biết rằng A(6; 2; -5), B(-4; 0; 7)

a)Tìm tọa độ tâm I và bán kính r của mặt cầu (S).

b)Lập phương trình của mặt cầu (S).

c)Lập phương trình của mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm A

Lời giải:

Bài 3 (trang 92 SGK Hình học 12): Cho bốn điểm A(-2; 6; 3), B(1; 0; 6), C(0; 2; -1), D(1; 4; 0)

a)Viết phương trình mặt phẳng (BCD). Suy ra ABCD là một tứ diện.

b)Tính chiều cao AH của tứ diện ABCD.

c)Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa AB và song song với CD.

Lời giải:

Bài 4 (trang 92 SGK Hình học 12): Lập phương trình tham số của đường thẳng:

Lời giải:

Bài 5 (trang 92 SGK Hình học 12): Cho mặt cầu(S) có phương trình (x – 3)2 + (y + 2)2 + (z – 1)2 = 100 và mặt phẳng (α) có phương trình 2x – 2y – z + 9 = 0. Mp(α) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Hãy xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C).

Lời giải:

Bài 6 (trang 92 SGK Hình học 12):

Lời giải:

Bài 7 (trang 92 SGK Hình học 12):

Lời giải:

Bài 8 (trang 93 SGK Hình học 12):

Lời giải:

Bài 9 (trang 93 SGK Hình học 12): Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M(1; -1; 2) trên mặt phẳng (α): 2x – y + 2z + 11 = 0.

Lời giải:

Bài 10 (trang 93 SGK Hình học 12): Cho điểm M(2; 1; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y – z – 27 = 0. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua (α).

Lời giải:

Bài 11 (trang 93 SGK Hình học 12): Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng tọa độ Oxz và cắt hai đường thẳng:

Lời giải:

Bài 12 (trang 93 SGK Hình học 12): Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A(1; -2; -5) qua đường thẳng có phương trình

Lời giải:

Từ khóa tìm kiếm:

  • bai tap hinh hoc 12 sgk trang49

Bài viết liên quan

  • Giải Toán lớp 9 Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
  • Giải Toán lớp 11 Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
  • Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Hình học
  • Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian
  • Giải Sinh lớp 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
  • Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 4 giải tích 12
  • Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Mặt cầu
  • Giải Toán lớp 9 Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
0