13/01/2018, 10:38

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Phương trình mặt phẳng Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 12): Viết phương trình mặt phẳng: Lời giải: Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 12): Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn ...

Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Phương trình mặt phẳng

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 1 (trang 80 SGK Hình học 12): Viết phương trình mặt phẳng:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 2 (trang 80 SGK Hình học 12): Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2; 3; 7), B(4; 1; 3)

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 3 (trang 80 SGK Hình học 12):

a)Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ Oxy, Oyz và Ozx

b)Lập phương trình của các mặt phẳng đi qua điểm M(2; 6; -3) và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 4 (trang 80 SGK Hình học 12): Lập phương trình mặt phẳng:

a)Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2)

b)Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3)

c)Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7)

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 5 (trang 80 SGK Hình học 12): Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6)

a)Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (ACD) và (BCD)

b)Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua cạnh AB và song song với cạnh CD.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 6 (trang 80 SGK Hình học 12): Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M(2; -1; 2) và song song với mặt phẳng ( β): 2x – y + 3z + 4 = 0

Lời giải:

Vì mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng ( β): 2x – y + 3z + 4 = 0 nên phương trình của mp(α) có dạng 2x – y + 3z + D = 0

Vì M(2; -1; 2) ∈ mp(α) nên 4 + 1 + 6 + D = 0 <=> D = -11

Vậy phương trình của mp(α) là: 2x – y + 3z – 11= 0

Bài 7 (trang 80 SGK Hình học 12): Lập phương trình mặt phẳng (α) qua hai điểm A(1; 0; 1), B(5; 2; 3) và vuông góc với mặt phẳng ( β): 2x – y + z – 7 = 0

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 8(trang 81 SGK Hình học 12): Xác định các giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau;

a)2x + my + 3z – 5 = 0 và nx – 8y – 6z + 2 =0

b)3x – 5y + mz – 3 = 0 và 2x + ny – 3z + 1 = 0

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 9 (trang 81 SGK Hình học 12): Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

a) 2x – y + 2z – 9 = 0 (α)

b) 12x – 5z + 5 = 0 ( β)

c) x = 0 ( γ;)

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Bài 10 (trang 81 SGK Hình học 12): giải bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1.

a)Chứng minh hai mặt phẳng (AB'D') và (BC'D) song song.

b)Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng nói trên.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Giải Toán lớp 12 Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Từ khóa tìm kiếm:

 • bài 2 phương trình mặt phẳng lớp 12
 • giải bài tập phương trình mặt phẳng lớp 12
 • bài phuong trinh mat phang toán hình 12
 • giai bai tap phuong trinh mat phang
 • phương trình mặt phẳng bài tập toán 12

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 7 Bài tập Ôn cuối năm
 • Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về hình học
 • Giải Toán lớp 7 Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a≠0)
 • Giải Toán lớp 8 Bài 8: Đối xứng tâm
 • Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình bình hành
 • Giải Toán lớp 5 Quãng đường
 • Giải Toán lớp 2 bài 9 cộng với một số: 9 + 5
 • Giải Toán lớp 2 bài 8 cộng với một số: 8 + 5
0