13/01/2018, 16:14

Giải Lý lớp 8 Bài 9: Áp suất khí quyển

Giải Lý lớp 8 Bài 9: Áp suất khí quyển Bài C1 (trang 32 SGK Vật Lý 8): Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía (H.9.2). Hãy giải thích tại sao? Lời giải: Khi hút bớt không khí như vậy thì áp suất không khí bèn ...

Giải Lý lớp 8 Bài 9: Áp suất khí quyển


Bài C1 (trang 32 SGK Vật Lý 8): Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía (H.9.2). Hãy giải thích tại sao?

Lời giải:

Khi hút bớt không khí như vậy thì áp suất không khí bèn trong hộp sữa sẽ nhỏ hơn áp suất bên ngoài. Khi đó vỏ hộp chịu tác dụng của áp suất không khí tác dụng từ bên ngoài vào làm cho nó bị bẹp đi theo mọi phía.

Bài C2 (trang 32 SGK Vật Lý 8): Cắm một ống thủy tinh ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước H.9.3. Nước có chảy ra khỏi ống hay không? Tại sao?

Lời giải:

Do áp lực của không khí tác dụng vào nước từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước nên nước không chảy ra khỏi ống.

Bài C3 (trang 32 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm của câu hỏi 2, nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên ống ra thì xảy ra hiện tượng gì? Giải thích tại sao?

Lời giải:

Nếu bỏ ngón tay bịt đầu ống ra thì phần không khí phía trên cột nước trong ống thông với khí quyển, áp suất khí trong ống cộng với áp suất cột nước sẽ lớn hơn áp suất khí quyển làm cho nước chảy ra khỏi ống.

Bài C4 (trang 33 SGK Vật Lý 8): Thí nghiệm 3: Năm 1654, Ghê – ric (1602 – 1678), Thị trưởng thành phố Mac – đơ – bua của Đức đã làm thí nghiệm sau (H.9.4): Ông lấy hai bán cầu bằng đồng rỗng, đường kính 30cm, mép được mài nhẵn, úp chặt vào nhau sao cho không khí không lọt vào được.

Sau đó ông dùng máy bơm rút không khí bên trong qua cầu ra ngoài qua một van gắn vào một bán cầu rồi đóng khóa van lại. Người ta phải dùng hai đàn ngựa, mỗi đàn tám con mà cũng không kéo được hai bán cầu rời ra. Hãy giải thích tại sao?

Lời giải: Rút hết không khi bên trong quà cầu ra thì áp suất không khí bên trong quả cầu không còn, khi đó vỏ quả cầu chịu tác dụng của áp suất khí quyền từ mọi phía làm cho hai bán cầu ép chặt vào nhau. Chính vì vậy mà lực của hai đàn ngựa, mỗi đàn 8 con vẫn không kéo được hai bán cầu rời ra.

Bài C5 (trang 34 SGK Vật Lý 8): Các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B (ở trong ống) có bằng nhau không? Tại sao?

Lời giải:

Ta thấy hai điểm A và B cùng nằm trên một mặt phẳng ngang trên mựt chất lỏng nên các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B(ở trong ống) là bằng nhau.

Bài C6 (trang 34 SGK Vật Lý 8): Trong thí nghiệm Tôrixenli (ở C5), áp suất tác dụng lên A là áp suất nào? Lên B là áp suất nào?

Lời giải:

Áp suất tác dụng lên:

– A là áp suất khí quyển.

– B là áp suất gây bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76cm trong ống.

Bài C7 (trang 34 SGK Vật Lý 8): Hãy tính áp suất do cột thủy ngân tác dụng lên B, biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000 N/m3. Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí quyển.

Lời giải:

Áp suất tác dụng lên B là: p = h.d = 0,76.136000 = 103360N/m2

Áp suât khí quyển là 103360N/m2 (vì áp suất khí quyển gây ra tại A bằng áp suất gây bởi trọng lượng của cột thủy ngân cao 76cm trong ống).

Bài C8 (trang 34 SGK Vật Lý 8): Giải thích hiện tượng nêu ở đề bài.

Lời giải:

Ta thấy áp lực tạo bởi áp suất khí quyển tác dụng lên tờ giấy từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của phần nước trong cốc nên nước không chảy ra ngoài.

Bài C9 (trang 34 SGK Vật Lý 8): Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Lời giải:

– Trên nắp các bình nước lọc thường có một lỗ nhỏ thông với khí quyển đổ lấy nước dễ dàng hơn.

– Các bình pha trà thường có một lỗ nhỏ trên nắp để thông với khí quyển, như thế sẽ rót nước dễ hơn.

Bài C10 (trang 34 SGK Vật Lý 8): Nói áp suất khí quyển bằng 76 cmHg nghĩa là thế nào? Tính áp suất này ra N/m2.

Lời giải:

Nghĩa là áp suất khí quyển bằng áp suất gây bởi trọng lượng cùa một cột thủy ngân cao 76cm.

Ta có: p = h.d = 0,76.136000 = 103360N/m2.

Từ khóa tìm kiếm:

  • Giải thích áp suất khí quyển

Bài viết liên quan

  • Giải Lý lớp 8 Bài 28: Động cơ nhiệt
  • Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí
  • Giải Lý lớp 12 Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm
  • Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện
  • Giải Lý lớp 11 Bài 24: Suất điện động cảm ứng
  • Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo
  • Giải Lý lớp 8 Bài 7: Áp suất
  • Giải lý lớp 9 Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
0