13/01/2018, 10:03

Giải Hóa lớp 12 bài 14: Vật liệu polime

Giải Hóa lớp 12 bài 14: Vật liệu polime Bài 1 (trang 72 SGK Hóa 12): Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng? A. Cao su là những polime có tính đàn hồi. B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime. C. Nilon -6,6 thuộc loại tơ tổng hợp. D. ...

Giải Hóa lớp 12 bài 14: Vật liệu polime


Bài 1 (trang 72 SGK Hóa 12):

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi.

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

C. Nilon -6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 2 (trang 72 SGK Hóa 12):

Tơ tằm và nilon -6,6 đều:

A. Có cùng phân tử khối.

B. Thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. Có chứa các loại nguyên tố giống nhau trong phân tử.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 3 (trang 72 SGK Hóa 12):

a. Có điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán.

b. Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Lời giải:

a. – Điểm chung: đều có cấu tạo từ các polime.

– Khác nhau: về mặt tính chất của các polime.

+ Chất dẻo: polime có tính dẻ.

+ Tơ: polime mảnh, sợi dài, có độ bền nhất định.+ Cao su: polime có tính đàn hồi.

+ Keo dán: polime có khả nằng kết dính.

b. Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo.

– Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Bài 4 (trang 72 SGK Hóa 12):

Viết các phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp

A. PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

B. Polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và strien từ butan và etylbenzen.

Lời giải:

Bài 5 (trang 73 SGK Hóa 12):

Phân tử trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Lời giải:Số mắt xích của poli(hexametylen adipamit) là

n = 30000 / 227 = 132 (mắt xích)

Số mắt xích của cao su tự nhiên là.

n = 105000 / 68 = 1544 (mắt xích).

Bài 6 (trang 73 SGK Hóa 12):

Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đi sunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Lời giải:

Từ khóa tìm kiếm:

 • bài tập sgk vật liệu polime
 • giải bài tập 14 vật liệu polime
 • giai bai tap hoa bai vat lieu polime lop 12

Bài viết liên quan

 • Giải Hóa lớp 12 bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
 • Giải Hóa lớp 9 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại
 • Giải Hóa lớp 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
 • Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
 • Giải Hóa lớp 8 bài 12: Sự biến đổi chất
 • Giải Hóa lớp 12 bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
 • Giải Hóa lớp 12 bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
 • Giải Hóa lớp 12 bài 1: Este
0