13/01/2018, 10:03

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất (trang 6 sgk Địa Lí 6): – Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, thoe thứ tự xa dần Mặt Trời? ...

Giải bài tập Địa lý 6 Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất


(trang 6 sgk Địa Lí 6): – Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, thoe thứ tự xa dần Mặt Trời?

Trả lời:

– Tám hành tinh trong hệ Mặt Trời: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Thiên Vương, Hải Vương.

– Trái Đất ở vị trí thứ 3 trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

(trang 7 sgk Địa Lí 6): – Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Trả lời:

– Độ dài bán kính Trái Đất là: 6.370 km.

– Độ dài đường xích đạo của Trái Đất: 40.076 km.

(trang 7 sgk Địa Lí 6): – Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì? Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì?

Trả lời:

– Các đường nối liền hai điểm cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường kinh tuyến.

– Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường vĩ tuyến.

(trang 7 sgk Địa Lí 6): – Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Trả lời:

– Đường kinh tuyến gốc: kinh tuyến 0o, là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh).

– Đường kinh tuyến gốc: vĩ tuyến 0o, là đường xích đạo.

(trang 7 sgk Địa Lí 6): – Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

Trả lời:

Kinh tuyến đối diện với gốc là kinh tuyến 180o.

(trang 8 sgk Địa Lí 6): – Hãy chỉ nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình.

Trả lời:

– Nửa cầu Bắc nằm phía trên đường xích đạo.

– Nửa cầu Nam nằm phía dưới đường xích đạo.

– Các vĩ tuyến Bắc là các vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Bắc.

– Các vĩ tuyến Nam là các vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Nam.Câu 1: Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10o, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến? Nếu cứ cách 10o, ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam?

Lời giải:

– Có 36 kinh tuyến (lấy 360o:10)

– Có 9 vĩ tuyến Bắc (lấy 90o:10) và 9 vĩ tuyến Nam (lấy 90o:10).

Câu 2: Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam

Lời giải:

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
  • Giải bài tập Lịch Sử 7 Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
  • Giải bài tập Địa lý 6 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
  • Giải Lý lớp 6 Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
  • Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5
  • Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
  • Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
  • Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
0