09/12/2022, 15:21

Dịch vụ NPV Logistics gồm những gì

NPV Logistics phục vụ những dịch vụ nào

CÁC DỊCH VỤ MÀ NPV LOGISTICS ĐANG CUNG ỨNG LÀ GÌ NHỈ???

 

Vận chuyển:
+ Với hệ thống xe tải thùng kín từ 1 tấn đến 12 tấn, phục vụ các gói dịch vụ:
- Hàng đi bao nguyên xe.
- Thu gom hàng lẻ.
+ Với các tuyến
- Đà Nẵng đi các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.
- Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng (Các tỉnh miền Trung) và ngược lại.
- Hà Nội đi Đà Nẵng (các tỉnh miền Trung) và ngược lại
0