16/05/2022, 21:55

Mình dc 1 người bạn chuyển tiền qua bưu điện nhưng mà hơn 1 tuần rồi mình vẫn chưa nhận được, mình hỏi lại bạn để xin mã tra định vị nhưng mà bạn không có, vậy phải làm sao ạ ? nếu không có mã thì có lấy được tiền không ạ ?

Mình dc 1 người bạn chuyển tiền qua bưu điện nhưng mà hơn 1 tuần rồi mình vẫn chưa nhận được, mình hỏi lại bạn để xin mã tra định vị nhưng mà bạn không có, vậy phải làm sao ạ ? nếu không có mã thì có lấy được tiền không ạ ?

Mình dc 1 người bạn chuyển tiền qua bưu điện nhưng mà hơn 1 tuần rồi mình vẫn chưa nhận được, mình hỏi lại bạn để xin mã tra định vị nhưng mà bạn không có, vậy phải làm sao ạ ? nếu không có mã thì có lấy được tiền không ạ ?

0