05/02/2018, 11:08

Địa lý 9: Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế nước ta Bài 6 câu 3 SGK trang 23

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 6 Câu 3 trang 23 SGK Địa lý 9: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta? Sau khi trả lời hai câu hỏi 1 và 2 ở mục bài tập SGK Địa lý 9, các em đã nắm được một số kiến thức cơ bản của bài học gồm: ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 6 Câu 3 trang 23 SGK Địa lý 9: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta? Sau khi trả lời hai câu hỏi 1 và 2 ở mục bài tập SGK Địa lý 9, các em đã nắm được một số kiến thức cơ bản của bài học gồm: các vùng kinh tế trọng điểm, các thành phần cơ cấu kinh tế … ở nước ta. Và các em sẽ còn một câu hỏi cuối SGK Địa lý 9 trang 23: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta? Đây tiếp tục là một câu hỏi dạng mở yêu cầu các em liên hệ với thực tiễn. Các em phải tìm ra những thành công từ trước đến này nước ta đã đạt được và những thách thức đã, đang và sẽ gặp. Câu hỏi: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta? Trả lời: Thành tựu đạt được: - Cơ cấu kinh tế đang chuyển dần theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. - Đã hình thành và ổn định những ngành công nghiệp trọng điểm: Dầu mỏ, chế biến, dầu khí, điện … - Nền kinh tế tăng trưởng mạnh và vững chắc đạt 7%/ năm. - Quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thách thức: - Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì nạn khai thác bừa bãi, quá mức qui định. - Chưa giải quyết triệt để những vấn đề bất cập trong xã hội: an ninh, việc làm, y tế, giáo dục … - Vẫn còn khoảng cách lớn giữa thành thị và nông thôn. Xem thêm: Địa lý 9: Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu 6.1 Bài 6 Câu 2 SGK trang 23

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học Địa lý lớp 9 Bài 6 Câu 3 trang 23 SGK Địa lý 9: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

Sau khi trả lời hai câu hỏi 1 và 2 ở mục bài tập SGK Địa lý 9, các em đã nắm được một số kiến thức cơ bản của bài học gồm: các vùng kinh tế trọng điểm, các thành phần cơ cấu kinh tế … ở nước ta. Và các em sẽ còn một câu hỏi cuối SGK Địa lý 9 trang 23: Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta? Đây tiếp tục là một câu hỏi dạng mở yêu cầu các em liên hệ với thực tiễn. Các em phải tìm ra những thành công từ trước đến này nước ta đã đạt được và những thách thức đã, đang và sẽ gặp.

Câu hỏi:
Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

Trả lời:
Thành tựu đạt được:
- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dần theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
- Đã hình thành và ổn định những ngành công nghiệp trọng điểm: Dầu mỏ, chế biến, dầu khí, điện …
- Nền kinh tế tăng trưởng mạnh và vững chắc đạt 7%/ năm.
- Quảng bá, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Thách thức:
- Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì nạn khai thác bừa bãi, quá mức qui định.
- Chưa giải quyết triệt để những vấn đề bất cập trong xã hội: an ninh, việc làm, y tế, giáo dục …
- Vẫn còn khoảng cách lớn giữa thành thị và nông thôn.

Xem thêm:
0