05/02/2018, 10:24

Địa lý 10: Từ bảng số liệu vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch Bài 35

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10: Từ bảng só liệu sau vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên thế giới và đưa ra nhận xét? Như kiến thức đã được học thì dịch vụ tức là các ngành phục vụ cho kinh tế và đời sống của con người. ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10: Từ bảng só liệu sau vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên thế giới và đưa ra nhận xét? Như kiến thức đã được học thì dịch vụ tức là các ngành phục vụ cho kinh tế và đời sống của con người. Trong đó du lịch cũng là một ngành phục vụ đời sống nhu cầu của con người khá cao. Trong sự phát triển kinh tế hiện nay nhu cầu về tinh thần của con người ngày càng lớn. Các khu du lịch được mở rộng và có quy mô lớn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Những cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng và do con người tạo ra đã thỏa mãn nhu cầu về cái đẹp của con người hiện nay. Để thống kê được doanh số và lượng khách du lịch chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hieeru câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10: Từ bảng só liệu sau vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên thế giới và đưa ra nhận xét? Câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10 Trả lời: Biểu đồ thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu của các nước trên thế giới là:Trên thế giới tất cả các nước đều được thiên nhiên ưu đãi về những cảnh đẹp đấy là một trong những yếu tố thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong cuộc sống hiện nay nhu cầu về du lịch ngày càng nhiều vì kinh tế phát triển đời sống của con người được nâng cao sang một tầm cao mới hưởng thụ những cái đẹp những nét văn hóa luôn là xu hướng của con người hiện nay. Sau đây là biểu đồ thống kê lượng khách du lịch và doanh thu của các nước trên thế giới cho chúng ta thấy ngành du lịch ngày càng phát triển. Biểu đồ trên thể hiện lượng khách duy lich và doanh thu của các nước Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Mê-hi-cô. Trong đó Pháp là nước có mức độ khách du lịch nhiều nhất và Hoa Kì là nước có doanh thu cao nhất trong tất cả các nước về du lịch. Xem thêm: Địa lý 10: Dựa vào bảng số liệu vẽ đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10: Từ bảng só liệu sau vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên thế giới và đưa ra nhận xét?

Như kiến thức đã được học thì dịch vụ tức là các ngành phục vụ cho kinh tế và đời sống của con người. Trong đó du lịch cũng là một ngành phục vụ đời sống nhu cầu của con người khá cao. Trong sự phát triển kinh tế hiện nay nhu cầu về tinh thần của con người ngày càng lớn. Các khu du lịch được mở rộng và có quy mô lớn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Những cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng và do con người tạo ra đã thỏa mãn nhu cầu về cái đẹp của con người hiện nay. Để thống kê được doanh số và lượng khách du lịch chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hieeru câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10: Từ bảng só liệu sau vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên thế giới và đưa ra nhận xét?

Câu hỏi 6 bài 35 SGK trang 137 Địa lý 10
Trả lời:


Biểu đồ thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu của các nước trên thế giới là:
  • Trên thế giới tất cả các nước đều được thiên nhiên ưu đãi về những cảnh đẹp đấy là một trong những yếu tố thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong cuộc sống hiện nay nhu cầu về du lịch ngày càng nhiều vì kinh tế phát triển đời sống của con người được nâng cao sang một tầm cao mới hưởng thụ những cái đẹp những nét văn hóa luôn là xu hướng của con người hiện nay.
  • Sau đây là biểu đồ thống kê lượng khách du lịch và doanh thu của các nước trên thế giới cho chúng ta thấy ngành du lịch ngày càng phát triển.

  • Biểu đồ trên thể hiện lượng khách duy lich và doanh thu của các nước Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Mê-hi-cô. Trong đó Pháp là nước có mức độ khách du lịch nhiều nhất và Hoa Kì là nước có doanh thu cao nhất trong tất cả các nước về du lịch.

Xem thêm:
0