05/02/2018, 10:24

Địa lý 10: Nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trong nước và địa phương Bài 34 SGK

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10: Nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt trong nước và địa phương? Công nghiệp ngày càng phát triển, phát triển tất cả các mặt hàng trong nước và quốc tế. Xã hội ngày càng phát triển tiến bộ và hiện đại hơn. ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10: Nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt trong nước và địa phương? Công nghiệp ngày càng phát triển, phát triển tất cả các mặt hàng trong nước và quốc tế. Xã hội ngày càng phát triển tiến bộ và hiện đại hơn. Nước ta đang dần trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong nước có các ngành công nghiệp cúng khá là phát triển giúp thức đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Để tìm hiểu xem cơ cấu phân bố lãnh thổ công nghiệp trong nước ta ra sao bằng những kiến thức đã học các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10: Nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt trong nước và địa phương? Vforum sẽ cùng các bạn đưa ra câu trả lời chính xác. Câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10 Trả lời: Ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt trong nước và tại địa phương là:Nước ta có rất nhiều mô hình sản xuất công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sự phân bố của các ngành công nghiệp trong nước cũng rất là phong phú và đa dạng. Trên lãnh thổ nước ta các ngành công nghiệp được phân bố tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn trải khắp cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ... Các thành phố có nhiều trung tâm công nghiệp với các nhóm ngành đa dạng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng và được phân chia rải rác khắp cả nước vì vậy sự phân bố của các ngành công ngiệp cúng được phân bố dựa trên thế mạnh này. Tổ chức công nghiệp tại các trung tâm trọng điểm, phân bố công nghiệp tại các khu vực có tiềm năng, nguồn nguyên vật liệu là các hình thức phân bố chính của các ngành công nghiệp trên lãnh thổ của nước ta. Xem thêm: Địa lý 10: Hình 33 hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí Bài 34 SGK trang 132

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10: Nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt trong nước và địa phương?

Công nghiệp ngày càng phát triển, phát triển tất cả các mặt hàng trong nước và quốc tế. Xã hội ngày càng phát triển tiến bộ và hiện đại hơn. Nước ta đang dần trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong nước có các ngành công nghiệp cúng khá là phát triển giúp thức đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Để tìm hiểu xem cơ cấu phân bố lãnh thổ công nghiệp trong nước ta ra sao bằng những kiến thức đã học các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10: Nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt trong nước và địa phương? Vforum sẽ cùng các bạn đưa ra câu trả lời chính xác.

Câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 132 Địa lý 10
Trả lời:

Ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có mặt trong nước và tại địa phương là:
  • Nước ta có rất nhiều mô hình sản xuất công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sự phân bố của các ngành công nghiệp trong nước cũng rất là phong phú và đa dạng. Trên lãnh thổ nước ta các ngành công nghiệp được phân bố tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn trải khắp cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ... Các thành phố có nhiều trung tâm công nghiệp với các nhóm ngành đa dạng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Nước ta có nguồn tài nguyên đa dạng và được phân chia rải rác khắp cả nước vì vậy sự phân bố của các ngành công ngiệp cúng được phân bố dựa trên thế mạnh này.
  • Tổ chức công nghiệp tại các trung tâm trọng điểm, phân bố công nghiệp tại các khu vực có tiềm năng, nguồn nguyên vật liệu là các hình thức phân bố chính của các ngành công nghiệp trên lãnh thổ của nước ta.

Xem thêm:
0