05/02/2018, 10:18

Địa lý 10: Cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phản triển kinh tế Bài 26 SGK trang 100

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 100 Địa lý 10: Hãy cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển về kinh tế? Để phát triển kinh tế của một nước hoặc một khu vực thì cần có sự tác động của các yếu tố khác lên trên cả một quá trình. Mỗi yếu tố tác động thì mang một vai trò ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 100 Địa lý 10: Hãy cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển về kinh tế? Để phát triển kinh tế của một nước hoặc một khu vực thì cần có sự tác động của các yếu tố khác lên trên cả một quá trình. Mỗi yếu tố tác động thì mang một vai trò riêng đối với nền kinh tế nhưng yếu tố nào cũng góp phần quan trọng trong việc đưa nền kinh tế đi lên. Nhằm giúp các ban hiểu thêm về vai trò của từng nhân tố đó ở câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 100 có hỏi là: Hãy cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển về kinh tế? sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu về câu hỏi trên. Câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 100 Địa lý 10 Trả lời: Một vài ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế là: Ví dụ như nước ta là một nước có vị trí địa lý khá đẹp giáp biển, giao thông thì nằm trên đường hàng hải quốc tế, tài nguyên khoáng sản được thên nhiên ban tặng rất phong phú, có các nguồn lợi tù biển, đất liền, khí hậu không quá khắc nghiệt. Ở các thành phố lớn thì có nhiều trung tâm công nghiệp, có hệ thống đường giao thông hiện dại và rộng mở để giao lưu hàng hóa với các vùng và ngoài nước. Có nhiều cảng biển giúp cho giao thông đi lại tren biển cũng dễ dàng. Nhiều danh lam thắng cảnh mang lại lợi ích cho ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Xem thêm: Địa lý 10: Cho sơ đồ hãy phân biệt các bộ phận của cơ cấu kinh tế Bài 26 SGK trang 101

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 100 Địa lý 10: Hãy cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển về kinh tế?

Để phát triển kinh tế của một nước hoặc một khu vực thì cần có sự tác động của các yếu tố khác lên trên cả một quá trình. Mỗi yếu tố tác động thì mang một vai trò riêng đối với nền kinh tế nhưng yếu tố nào cũng góp phần quan trọng trong việc đưa nền kinh tế đi lên. Nhằm giúp các ban hiểu thêm về vai trò của từng nhân tố đó ở câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 100 có hỏi là: Hãy cho ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển về kinh tế? sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu về câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 100 Địa lý 10
Trả lời:

Một vài ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế là:
  • Ví dụ như nước ta là một nước có vị trí địa lý khá đẹp giáp biển, giao thông thì nằm trên đường hàng hải quốc tế, tài nguyên khoáng sản được thên nhiên ban tặng rất phong phú, có các nguồn lợi tù biển, đất liền, khí hậu không quá khắc nghiệt.
  • Ở các thành phố lớn thì có nhiều trung tâm công nghiệp, có hệ thống đường giao thông hiện dại và rộng mở để giao lưu hàng hóa với các vùng và ngoài nước.
  • Có nhiều cảng biển giúp cho giao thông đi lại tren biển cũng dễ dàng.
  • Nhiều danh lam thắng cảnh mang lại lợi ích cho ngành du lịch phát triển mạnh mẽ.

Xem thêm:
0