31/05/2017, 13:06

Cấu tạo tủ ướp lạnh không có nước đá

Cấu tạo tủ làm lạnh để bảo quản thực phẩm, kiểu như «tủ ướp lạnh» không có nước đá là dựa trên sự làm lạnh do bốc hơi. Cấu tạo tủ làm lạnh như thế hoàn toàn không có gì phức tạp: đó là một cái hộp bằng gỗ (tốt hơn hết là bằng sắt tây) có các ngăn để đựng thực phẩm cần làm lạnh. Phía trên hộp ...

Cấu tạo tủ làm lạnh để bảo quản thực phẩm, kiểu như «tủ ướp lạnh» không có nước đá là dựa trên sự làm lạnh do bốc hơi.

Cấu tạo tủ làm lạnh như thế hoàn toàn không có gì phức tạp: đó là một cái hộp bằng gỗ (tốt hơn hết là bằng sắt tây) có các ngăn để đựng thực phẩm cần làm lạnh. Phía trên hộp đặt một bình nước lạnh, sạch; trong bình có nhúng đoạn cuối của cuộn chỉ cúi vắt dọc theo thành sau của hộp, và dẫn xuống đến một bình khác đặt ở ngăn dưới của hộp. Nước thấm vào cuộn chỉ cúi như thấm theo bấc đèn, sẽ từ từ bốc hơi và nhờ đó mà làm lạnh tất cả các ngăn của «tủ ướp lạnh» không có nước đá này.

«Tủ ướp lạnh» như thế cần được đặt ở chỗ thoáng mát và cứ mỗi buổi chiều lại phải thay nước lạnh trong bình để qua đêm nước kịp lạnh thêm hơn nữa. Lẽ tất nhiên các bình chứa nước và cuộn chí cúi phải rất sạch.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0