Câu 4 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: - Đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cần thị trường, pháp luật hiện hành, tình hình phát triển ...

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

: Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải:

Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

- Đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cần thị trường, pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng của doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch kinh doanh dựa trên 5 phương diện: kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động.

- Công thức lần lượt lập các phương diện như sau:

Giải bài tập Công nghệ 10 | Giải Công nghệ 10

Tham khảo bài 53 Công nghệ 10:

Loạt bài Giải bài tập Công nghệ 10 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 10 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 10.

0